رزین قالبگیری اپوکسی ML-505

مشخصات

رزین اپوکسی ML-505 و هاردنر اپوکسی HA-86 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی‌آمینی تغییر شکل یافته ( Modified Polyamine Hardener) تولید و ارائه می‌گردد. در این محصول از هیچگونه از حلال ها و رقیق‌کننده‌های غیرواکنش‌گرا (Non Reactive Diluents) استفاده نگردیده و همین امر موجب می‌گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پایدار باقی بماند و دچار هیچگونه تغییرات حجمی و وزنی نگردد. خصوصیات خوب مکانیکی، قابلیت کپی‌برداری صددرصد، قابلیت ماشینکاری و همچنین مقاومت خوب حرارتی این محصول، این امکان را فراهم می سازد تا از آن در جهت قالبگیری و مدلسازی و همچنین کپی‌برداری از قطعات مختلف صنعتی استفاده نمود. با توجه به غلظت مناسب و نفوذپذیری بسیار مطلوب این محصول، امکان قالبگیری و کپی‌برداری از قطعات پیچیده در یک مرحله وجود داشته بدون اینکه در ساختار فیزیکی قطعات بدست آمده ضعفی ایجاد گردد.

موارد مصرف

  • قالبگیری و مدل‌گیری از کلیه قطعات صنعتی.
  • ساخت مادر قالب ها.
  • بعنوان تقویت‌کننده و پشت‌ریز مدل هایی که لایه اول آن با مواد دیگری مدل‌گیری شده است.
  • بعنوان رزین ساخت قطعه برای تولید قطعه از روش ریخته‌گری.
  • به منظور ساخت ماهیچه‌ها و مدل های حساس در صنعت قالبگیری و ریخته‌گری.

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری: مایع
رنگ: رزین اپوکسی ML-505 : در رنگهای مختلف صنعتی
هاردنراپوکسی HA-86 : زرد روشن
ترکیبی‌محصول : در رنگهای مختلف صنعتی
ویسکوزیته (25°C) : رزین اپوکسی ML-505 : Centipoise  1450
هاردنراپوکسی HA-86 : Centipoise  2200
ترکیبی‌محصول : Centipoise  1080
وزن مخصوص (دانسیته): رزین اپوکسی ML-505 : 1.54 gr/cm3
هاردنراپوکسی HA-86 : 1.13 gr/cm3
ترکیبی‌محصول : 1.47 gr/cm3
نسبت ترکیب‌وزنی: رزین اپوکسی ML-505 : 100 واحد
هاردنراپوکسی HA-86 :  20 واحد
زمان ترکیب دوجزء: 3 دقیقه