رزین پشت ریز منتل ML-510

مشخصات

رزین پشت ریز منتل  ML-510 به همراه هاردنر آن از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه رزین پشت ریز منتل بیسفنول(Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی‌آمینی ( Polyamine Hardener) تولید و ارائه می‌گردد. در این محصول از هیچگونه از حلال ها و رقیق‌کننده‌های غیرواکنش‌گرا (Non Reactive Diluents) استفاده نگردیده و همین امر موجب می‌گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش به صورت ثابت و پایدار باقی بماند و دچار هیچگونه تغییرات حجمی و وزنی نگردد. خصوصیات خوب مکانیکی، قابلیت استحکام بالای فشاری و همچنین مقاومت خوب چسبندگی این محصول، این امکان را فراهم می سازد تا از آن در جهت اتصال قطعات بزرگ فولادی نظیر منتل‌های سنگ‌شکن به کار برد .

موارد مصرف

  • جهت اتصال قطعات بزرگ فولادی نظیر منتل‌های سنگ‌شکن

خواص فیزیکی و ظاهری

     ویسکوزیته (25°C) : ترکیبی‌محصول :  Centipoise 3500
    وزن مخصوص (دانسیته): ترکیبی‌محصول : gr/cm3  1/44
    نسبت ترکیب‌وزنی: رزین پشت ریز منتل ML – 510 : 95 واحد
هاردنرپشت ریز منتل HA-89 : 5 واحد
    زمان ترکیب دوجزء: 3 دقیقه