پرایمر اپوکسی CO-240

مشخصات

 پوشش اپوكسیCO-240 + هاردنر اپوكسی پرایمرزینک ریچ

پوشش اپوكسی CO-240 و هاردنر اپوكسی پرایمرزینک ریچ از سری محصولات شركت مواد مهندسی مكرر بوده كه بر پايه رزين اپوكسی Zinc Rich و هاردنر پلی آميد توليد مي‌گردد. اين پرايمر به وجود آورنده يك لايه فيلم به منظور حفاظت كاتديك سطوح فلزي در واحدهاي صنعتي و سازه های فلزی مختلف می باشد. با اعمال ديگر انواع اپوكسی بر روي اين لايه، مي توان به پوششی با مقاومت شيميايی و مكانيكی مناسب بر روي سطح فلزی دست يافت.

موارد مصرف

  • به عنوان پرایمر سطوح فلزی جهت پوشاندن آنها به وسیله تركیبات اپوكسی های متناسب با كاربری برای مقاومت های درخواستی
  • فیلم محافظ سطوح فلزی به منظور اعمال حفاظت كاتدیك
  • مقاومت فوق العاده درمقابل آب، هوا و سایش با حداكثر عملكرد روی سازه های فلزی لوله ها و سطوح خارجی و داخلی مخازن و منابع.
  • پرایمر سطوح تانك های نگهداری روغن و آسیاب های كاغذ، كارخانجات برق، تصفیه پساب و …
  • لایه اول پوشش اسكله ها و بنادر و سطوح شناور در دریا و تاسیسات وابسته

تذكر : این محصول به تنهایی مناسب برای تماس با اسید و بازها نبوده و برای حصول سطوح مقاوم بایستی از دیگر پوشش های تولیدی شركت مواد مهندسی مكرر به شرح كاتولوگ محصولات تولیدی به عنوان پوشش نهایی استفاده نمود.

خواص فیزیکی و ظاهری

شكل ظاهری: مایع غلیظ
رنگ: تركیبی‌محصول :خاكستری
ویسكوزیته (25°C) : تركیبی‌محصول : Paste
وزن مخصوص (دانسیته): تركیبی‌محصول : 3 gr/cm3
نسبت تركیب‌وزنی: پوشش اپوكسی CO-240 : 95 واحد
هاردنراپوكسی :  5 واحد
زمان تركیب دوجزء: 3 دقیقه