پرایمر اپوکسی FL-109

مشخصات

 پرایمر اپوکسیFL-109 + هاردنر اپوکسی HA-19

 پرایمر اپوکسی FL-109 و هاردنر اپوکسی HA-19 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر آروماتیکی تغییر شکل‌ یافته (Modified Aromatic Hardener) تولید و ارائه می‌گردد. در ساختار این محصول از یکسری
حلال های ترکیبی مخصوص بهمراه عوامل شیمیایی آلی (Organic Chemical Agent) استفاده گردیده که خاصیت نفوذپذیری و هدایت الکتریسیته ساکن را در پرایمر تواماً افزایش داده و سطح مطلوبی برای اجرای روکشهای آنتی‌استاتیک برروی آن فراهم می‌سازد. پرایمر اپوکسی  FL-109 دارای خواص الاستیکی مناسبی بوده و این خصوصیت موجب می‌گردد که براثر تنش های وارده از بستر خود دچار ترک و شکستگی نگردیده و از سطح مذکور جدا نگردد

موارد مصرف

  • بعنوان پرایمر اپوکسی آنتی‌استاتیک جهت اجرای لایه میانی در روکش های آنتی‌استاتیک.
  • جهت اتصال نوارها و شبکه مسی در روکش های آنتی‌استاتیک.
  • بعنوان پرایمر اپوکسی آنتی‌استاتیک در پوشش های آنتی‌استاتیک.

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری: تیکسوتروپ
رنگ: ترکیبی‌محصول : مشکی
ویسکوزیته (25°C) : ترکیبی‌محصول : تیکسوتروپ
وزن مخصوص (دانسیته): ترکیبی‌محصول : 0.95 gr/cm3
نسبت ترکیب‌وزنی: پرایمر اپوکسی FL-109 : 100 واحد
هاردنراپوکسی HA-19 :  10 واحد
زمان ترکیب دوجزء: 3 دقیقه