هاردنر اپوکسی HA-86

مشخصات

هاردنر  HA-86 یک هاردنر سیکلو آلیفاتیک اصلاح شده است .

به دلیل پایین بودن  ویسکوزیته اين هاردنر،  سبب روانی و آسانی کار و تسهیل در خروج حباب ها می گردد . این هاردنر معادل EPIKURE F-206 ساخته شده و دارای خواص فیزیکی ( ویسکوزیته، دانسیته، رنگ ) ، سرعت پخت ، كيفيت سطح اجرا شده ، خواص مکانیکی (کششی و فشاری) و مقاومت شیمیایی ( اسید، باز و حلال ) کاملا یکسان با هاردنر F-206 است .

موارد مصرف

  • این هاردنر مخصوص کفپوش و پوشش های اپوکسی بوده و معادل هاردنر EPIKURE F-206 می باشد .

خواص فیزیکی و ظاهری

خواص روش آزمایش واحد مقدار
ویسکوزیته D-445 c.P 200-150
دانسیته D-792 Kg/l 1/1
رنگ D-1544 Gardner Scale max 4
HAEW محاسبه شده g 106 – 102
PHR

با رزین دارای EEW=188

محاسبه شده % 58