پوشش اپوکسی کولتار CO-214

مشخصات

پوشش اپوکسی CO-214 (دوجزئي) از سری محصولات شركت مواد مهندسی مكرر مي باشد كه بر پايه اپوكسی تار  (epoxy / Tar based)  توليد و ارائه می گردد ، در ساختار اين محصول از هيچگونه حلال و رقيق كننده واكنشگرا و غير واكنشگرا استفاده نگرديده و همين امر موجب مي گردد كه خصوصيات شيميائی و مكانيكي اين محصول در دراز مدت بصورت ثابت باقی بماند.

موارد مصرف

  • پوشش کلیه سطوح فلزی و بتونی که در مجاورت آب و فاضلاب قرار دارند.
  • پوشش سطوح فلزی و بتونی که در مجاورت آب دریا قرار دارند.
  • پوشش کلیه تجهیزات که در آب غوطه ور هستند.
  • پوشش خطوط لوله ، مخازن و … برای جلوگیری از خوردگیهای محیطی و یون کلر.

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری:                                                                  مایع

رنگ:                                                                             سیاه

وزن مخصوص (دانسیته در 20 درجه سانتیگراد                        1.16 gr/cm3

نسبت ترکیب وزنی :                                       جز A :        پنجاه  واحد

جزB :        پنجاه واحد

زمان ترکیب دو جزء :                                                         3 دقیقه

عمر مصرف (Potlife – دمای 20 درجه) :                                 دقیقه 80-60

زمان ژل شدن (Gel Time – دمای 20 درجه) :                         ساعت 3-2

زمان خشک شدن اولیه(200C)(Curing Time)   :                    ساعت 8-6

زمان خشک شدن  نهایی :                                                1 هفته

حداقل  دمای پخت :                                                        15 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای پخت :                                                         45 درجه سانتیگراد

عمر نگهداری در انبار (20 درجه سانتیگراد) :                          1 سال