پوشش محافظتی اپوکسی CO-204

مشخصات

پوشش اپوکسی CO-204 و هاردنر اپوکسی HA-12 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول  (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی‌آمینی (Polyamine Hardener) تولید و ارائه می‌گردد. درساختار این پوشش از هیچگونه حلال و رقیق‌کننده غیر واکنشگراNon Reactive Diluents) ) استفاده نگردیده است تا در حد ممکن از کاهش خصوصیات شیمیایی آن جلوگیری به عمل آمده و ساختار پلیمری محصول در دراز مدت دچار تغییر ساختار و کاهش خواص پلیمری نگردد. باتوجه به ویسکوزیته مناسب این محصول، امکان بکارگیری آن با الیاف های تقویت کننده (‌شیشه، کربن ، کولار و…)‌ وجود داشته و در پوشش های کامپوزیتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد، مقاومت مکانیکی بالا و همچنین مقاومت شیمیایی این محصول امکان بکار گیری آن را در سطوح و محیط های شیمیایی میسر می‌نماید. میزان انعطاف‌پذیری این پوشش‌ با ‌افزایش دما زیاد گشته و این امر موجب می‌گردد که به راحتی بتواند تنش های‌حرارتی را تحمل‌‌ نموده‌ و‌ دچار شکست و آسیب‌ نگردد

موارد مصرف

  • پوشش کلیه سطوحی که در مجاورت مواد شیمیایی مانند اسیدها، قلیاها، الکل ها و نمک های متوسط هستند.
  • پوشش کلیه سطوحی که در مجاورت آب، یون کلر و آب‌شور قرار دارند.
  • پوشش مخازن شیمیایی با استفاده از الیاف شیشه.
  • به منظور ساخت گروت های اپوکسی در جهت تسطیح سطوح مختلف صنعتی.
  • پوشش کلیه سطوحی که در مجاورت مشتقات نفتی، روغن ها، بنزین و … قراردارند.
  • بعنوان ملات ضداسید جهت نصب کاشی‌های ضداسید و قلیا به همراه افزودنی‌های معدنی.

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری: مایع
رنگ: ترکیبی‌محصول : زرد روشن
ویسکوزیته (25°C) : ترکیبی‌محصول :  Centipoise  1180
وزن مخصوص (دانسیته): ترکیبی‌محصول : 1.11 gr/cm3
نسبت ترکیب‌وزنی: پوشش اپوکسی CO-204 : 100 واحد
هاردنر اپوکسی HA-12 :  10 واحد
زمان ترکیب دوجزء: 3 دقیقه