چسب اپوکسی AD-314

مشخصات

چسب اپوکسی AD-314 و هاردنر اپوکسی HA-24 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر پلی‌آمیدی ( Polyamidy Hardener) تولید و ارائه می‌گردد. درساختار چسب اپوکسی AD-314 از هیچگونه از رقیق‌کننده‌های واکنشگرا (Reactive Diluents) و رقیق‌کننده‌های غیر واکنشگرا (Non Reactive Diluents) و تسریع‌کننده‌های شیمیایی (Accelerator Agents) استفاده نگردیده که همین امر موجب می‌گردد که از این چسب پایه در تولید انواع چسب های صنعتی تغییر شکل یافته بتوان استفاده کرد. چسبندگی بالا، خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی خوب این محصول باعث گردیده که از آن به عنوان یک چسب صنعتی پایه در صنایع مختلف و همچنین در تولید چسب های‌ مختلف‌ بتوان استفاده‌ نمود.

موارد مصرف

  • جهت اتصال کلیه قطعات چوبی، سنگی، فلزی و بتونی به یکدیگر.
  • جهت اتصال کلیه قطعات پلاستیکی و پلیمرهای مختلف به یکدیگر.
  • جهت اتصال کلیه قطعاتی که تحت تاثیر نیروهای مکانیکی مانند کشش، فشار، ضربه و ارتعاش قرار دارند.
  • جهت اتصال کلیه قطعاتی که در محیط های شیمیایی، روغن ها، حلال ها و نمک ها بکار می‌روند.
  • برای اتصال و ترمیم کلیه قطعات فلزی مانند بدنه قالب ها، چرخ دنده‌ها، شفت ها، بوش ها و…

در مجموع از چسب اپوکسی  AD-314 می‌توان درشرایط مختلف صنعتی که علاوه بر چسبندگی بالا، به مقاومتهای مکانیکی، شیمیایی و حرارتی نیز نیاز ‌باشد، استفاده نمود.

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری: مایع
رنگ: زرد روشن
ویسکوزیته (25°C) : ترکیبی‌محصول : Centipoise 18800
وزن مخصوص(دانسیته): ترکیبی‌محصول : 1.13 gr/cm3
نسبت ترکیب‌وزنی: چسب اپوکسیAD-314 : 100 واحد
هاردنر  اپوکسیHA-24 :  60  واحد
زمان ترکیب دوجزء: 3 دقیقه