کفپوش اپوکسی FL-114

مشخصات

روکش اپوکسی FL-114 و هاردنر اپوکسی HA-86 از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر بوده که بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول (Epoxy Bisphenol A) و هاردنر سیکلوآلیافاتیـــــــــــــک پلی آمین تغییـــــر شکــــــــل یافته (Modified Cycloaliphatic Polyamine) تولید و ارائه می‌گردد. در این محصول از هیچگونه حلال و رقیق‌ کننده‌های غیر واکنش‌گرا (Non Reactive Diluents) استفاده نگردیده و همین امر موجب می‌گردد که ساختار پلیمری محصول پس از واکنش بصورت ثابت و پایدار باقی بماند. با توجه به خصوصیات برجسته مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و الکتریکی این محصول، بهترین انتخاب برای پوشش سطوح صنعتی بوده و علاوه بر آن با توجه به امکان اجرای روکش بصورت یکپارچه و بدون درز و همچنین خصوصیات ضدمیکروبی آن، می‌تواند بعنوان مناسب ترین پوشش بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد.

موارد مصرف

  • روکش سطوح صنعتی که در مجاورت اسیدها و قلیاهای متوسط قرار دارند.
  • روکش سطوحی که در مجاورت  الکلها ، حلالها و نمکها قرار دارند .
  • روکش سطوحی که در مجاورت مشتقات نفتی قرار دارند .
  • روکش سطوحی که در آن مقاومتهای مکانیکی و شیمیائی بهمراه استانداردهای بهداشتی توأماً مورد نیاز می باشد .

خواص فیزیکی و ظاهری

  دمای‌کار حجم‌کم 6cm3

قطر= 50mm      ضخامت= 3mm

حجم زیاد 50cm3

قطر= 50mm      ضخامت= 26mm

عمرمصرف (Pot life) 25º C 80 دقیقه 45 دقیقه
زمان ژل شدن( Gel Time ) 25ºC 90 دقیقه 50 دقیقه
زمان خشک شدن (Curing Time) 25ºC 120 دقیقه 70 دقیقه
زمان خشک‌شدن نهایی تا رسیدن به بالاترین مقاومت‌ و استحکام 25ºC 7 روز 7 روز

حداقل دمای پخت:      10ºC     حداکثر دمای پخت:          40ºC

عمر نگهداری در انبار Shelf life  ( در دمای 25ºC )           : یک سال